Cenník

Majte prehľad v aktuálnych cenách
našich služieb a cvičení

Cenník

Kruhový tréning

Skúšobný kruhový tréning

zdarma

Jednorazový kruhový tréning

5 €

Jednorazový kruhový tréning - víkend

4 €

1 mesiac
45,00 €

Neobmedzený počet cvičení na obdobie 1 mesiaca

3 mesiace
115,00 €

Neobmedzený počet cvičení na obdobie 3 mesiace


zdarma iontový nápoj

6 mesiacov
200,00 €

Neobmedzený počet cvičení na obdobie 6 mesiacov


zdarma iontový nápoj + kava

1 rok
350,00 €

Neobmedzený počet cvičení na obdobie 1 roka


zdarma iontový nápoj + kava


Skupinové cvičenia

Jednorazové skupinové cvičenie

3,5 €

10 vstupov
33,00 €

1 cvičenie / 3,30 €

Permanentka na 10 vstupov bez časového obmedzenia

20 vstupov
65,00 €

1 cvičenie / 3,25 €

Permanentka na 20 vstupov bez časového obmedzenia

100 vstupov
269,00 €

1 cvičenie / 2,69 €

Permanentka na 100 vstupov bez časového obmedzenia


Skupinové cvičenia JOGA/TOTAL BODY/TABATA (piatok)

Jednorazové skupinové cvičenie

4 €

10 vstupov
38,00 €

1 cvičenie / 3,80 €

Permanentka na 10 vstupov bez časového obmedzenia

20 vstupov
74,00 €

1 cvičenie / 3,7 €

Permanentka na 20 vstupov bez časového obmedzenia

Active Belly

Jednorazový vstup

8 €

3 vstupy
18,00 €

1 vstup / 6,0 €

Permanentka na 3 vstupy bez časového obmedzenia

12 vstupov
48,00 €

1 vstup / 4,0 €

Permanentka na 12 vstupov bez časového obmedzenia

SM systém

1 x 20 minút
6,50 €

Jednorázový vstup na 20 min. cvičenie

10 lekcií
60,00 €

Permanentka na 20 lekcií
cvičenia